ECO3 ® SYSTÉM– UNIKÁTNÍ SYSTÉM PRO ČIŠTĚNÍ, OCHRANU A ÚDRŽBU POVRCHŮ A MATERIÁLŮ

     Používáme pouze přípravky šetrné k životnímu prostředí

     Kombinace mnoha technologií pro dosažení nejlepšího výsledku : micelární mytí, nano technologie, technologie ovlivňující povrchové napětí a elektrostatické technologie

 

ECO3 ® SYSTÉM– PRVNÍ SKUTEČNĚ ÚČINNÝ SYSTÉM ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

      Poskytujeme třístupňový systém pro ČIŠTĚNÍ, OCHRANU a ÚDRŽBU libovolného povrchu a materiálu – zařízení, stroje, budovy.

    Klademe vysoký důraz nejen na ochranu životního prostředí, ale pravidelné používání našeho ECO3 ®SYSTÉMU přináší i značné snižování nákladů

     Široké využití v mnoha odvětvích průmyslu i v domácnosti – letectví, veřejná doprava, auto-moto, lodní doprava, potravinářství, medicína, armáda, textilní výroba, úklidové služby, správa budov atd.

 

ECO3 ® SYSTÉM – EKOLOGICKÉ VYČIŠTĚNÍ, NANESENÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU, NÁSLEDNÁ PÉČE

 ČIŠTĚNÍ – netoxické, bez kyselin, bělidel a louhů, biologicky rozložitelné přípravky certifikované pro potravinářství, letectví a vodohospodářství

OCHRANNÝ NÁTĚR – ochrana povrchu před korozí, chemickým vlivům, UV zářením, graffiti, vodou, bakteriemi, plísněmi,oleji, mořské vodě atd.

ÚDRŽBA – vysoce účinné ekologické přípravky pracující v harmonii s HYDROFLEX ochrannými nátěry

graf_1

Čistící cyklus můžeme popsat jako výsledek čtyř nezávislých veličin; ČAS, TEPLOTA, MECHANICKÁ SÍLA a PŮSOBENÍ ČISTÍCÍHO PROSTŘEDKU. Ty jsou zobrazeny v diagramu výše. Když zvýšíme podíl jedné nebo více z těchto veličin, pak se automaticky sníží podíl ostatních. Jako příklad lze uvést: zvýšením teploty a množství čistící látky snížíme délku času a mechanickou energii potřebnou k dosažení stejného výsledku. 

Obrázek č.2 nám zobrazuje situaci , kdy nahradíme běžný žíravý chemický čistící prostředek našim ekologickým HYDROSAFE čističem. Díky kombinaci  NANO technologie s aktivním MICELÁRNÍM mytím dochází k uvolnění vlastní fyzikální energie a tím k snadnému uvolnění špíny a nečistot. Za předpokladu že ČAS a TEPLOTA zůstanou konstantní, sníží se množství použité MECHANICKÉ ENERGIE (drhnutí ).

Přidáme li do grafu 5 díl znázorňující ošetřený povrch našimi HYDROFLEX produkty ( vytvoření ochranného povlaku který je odolný proti znečištění, mastnotě a zabraňuje špíně a nečistotám přilnout k povrchu ) podstatně se nám zmenší podíl ČASU a MECHANICKÉ ENERGIE, za předpokladu, že TEPLOTA a množství ČISTÍCÍHO PROSTŘEDKU zůstávají stejné.

Naše HYDROFLEX produkty jsou certifikovány pro použitícertified v potravinářství a vykazují velmi dlouhou životnost jako součást ECO3 ® SYSTÉMU.

Následný čas na čištění a údržbu ošetřených povrchů se zkrátí až o 40% a úspora nákladů na čistící prostředky se sníží až o 50%.

NanoCenter s.r.o je česká společnost, zabývající se profesionálním čištěním, ochranou a následnou péči o materiály za použití ekologických čistících prostředků a nejmodernější nanotechnologie. Výrobky anglické firmy HydrosSolutions jsou revoluční a nadčasové.

V poslední době je pojem nanotechnologie skloňován v mnoha oblastech vědy a techniky a bývá označována za technologii 21. století.. Tato nová technologie přináší revoluční možnosti do všech oborů průmyslu, medicíny i domácnosti.

Díky nejmodernějším laboratořím a týmu zkušených vědců společnosti Hysdrossolutions představují naše produkty to nejlepší z oblasti nanotechnologií, velmi snadno se aplikují a dají se využít v mnoha oblastech –  v letectví, lodním a automobilovém průmyslu, potravinářství a pohostinství, dopravě, zdravotnictví, průmyslové výrobě i v běžném domacím úklidu.

PROFESIONÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ

 • Profesionální vyčištění a renovace : fasády, dlažby, chodníky, zídky, střechy, sportoviště,   tartanové povrchy, benzínové pumpy,dřevěné konstrukce, průmyslové haly, rodinné a bytové domy atd.
 • Odstraňování graffiti : dokonalé odstranění graffiti bez poškození povrchu
 • Vyčištění od mechů, řas i plísní : zbavíme Vás všech mechů, řas, plísní i hub a zabráníme jejich dalšímu růstu
 • Tryskání omítek : otryskání tlakem až 500 barů
 • Čištění ploch po stavebních činnostech : vyčištění od betonu, lepidel, barev
 • Bezprašné čištění : vhodné do obytných městských zón
 • Aplikace ochranných nátěrů : hydrofobní ochranné a zpevňovací nátěry, Antigraffiti program, Nano nátěry, instekticidní přípravky,  komplexní ochranný nástřik – s antimikrobiálním, algicidním a fungicidním účinkem a patentovaným fotokatalytickým efektem

  VÍCE ……

Co je nanotechnologie?

Jako nanotechnologie se obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu. Jedná se rovněž o studium možnosti manipulace se hmotou v atomárním a molekulárním měřítku, přičemž se uplatňují kvantově-mechanické jevy, které se diametrálně vymykají chápání světa viditelného pouhým okem. Díky těmto jevům, které popisuje kvantová fyzika, se otevírají nové perspektivy v oblasti magnetických záznamových mediích, výpočetní technice, elektronice, optice a dalších vědních oblastech. ( Wikipedie )

 

Princip nanotechnologie

Oproti tradičnímu chemického čištění využívá naše společnost Nanocenter s.r.o. technologii MICELÁRNÍHO čištění. Jedná se o ekologické čištění, bez použití chemických a žíravých prostředků. Toto čištění vychází ze samé podstaty a principů přírody. Základní ingredience jsou získávány z běžných přírodních produktů, jako například rostlinné výtažky, přísady, standardně používané v potravinářském průmyslu, či další látky, které jsou běžně přítomné v lidském těle. Během unikátního procesu výroby jsou tyto složky kombinovány tak, aby vytvořily produkt, který lze bezpečně použít na jakémkoli povrchu, jenž je odolný vůči vodě.

Během procesu výroby vznikají miliardy micel (shluky molekul povrchově aktivních látek rozptýlený v kapalném médiu, v našem případě ve vodném roztoku). Jedná se vlastně o soubory buněk, které se spojují dohromady a vytvářejí skupiny – micely, tak, jak je to zobrazeno na diagramu.

Typická micela ve vodném roztoku je tvořena hydrofilní částí molekuly orientovanou na vodné prostředí a hydrofobní částí skrytou uvnitř, jež vodu odpuzuje. Hydrofobní skupiny se snaží z vody dostat a tak se seřadí podél svých sousedících skupin stejného typu a vytvoří tím micely, které mají pro ně typický sférický tvar.

Micely se chovají jako emulgátory, které umožňují látkám obvykle nerozpustným ve vodě, aby se rozpustily. Naše HydroSafe produkty pracují tak, že spojí svoji hydrofobní část roztoku s nerozpustnou nečistotou (například olejem), zatímco její hydrofilní část se obalí okolo této nepolární nečistoty a připraví ji na následnou extrakci. Výsledkem je, že každá micela vytvoří „balíček“ s nečistotou/olejem a tato mastnota může být odstraněna umytím, neboť vnější část micely je rozpustná ve vodě. Z tohoto důvodu jsou naše HydroSafe produkty schopny vyčistit olejové a voskové substance ze znečištěných povrchů bez použití bělidel, butylů nebo jiných petrochemických rozpouštědel.
 

Micely pracují rovněž v lidském těle. Pomáhají tělu absorbovat lipidy a vitamíny rozpustné v tucích, například tenkému střevu vstřebávat nepostradatelné lipidy a vitamíny z jater a žlučníku. Současně dopravují složité lipidy (např. lecitin) a vitaminy (A, D, E a K) do tenkého střeva. Bez micel by se tyto vitamíny nemohly vstřebávat do organizmu, což by vedlo k vážným komplikacím. Micely rovněž pomáhají čistit lidskou kůži, mnoho obličejových kosmetických přípravků je využívá k tomuto účelu. Čistí pleť navázáním mastnot a jiných nečistot, které jsou pak jednoduše vymyty čistou vodou. To je princip naší technologie použité v produktech HydroSafe Cleaning Solutions, a proto jsou skutečně netoxické a bezpečné.
 

PROČ ČISTIT S VÝROBKY HYDROS SOLUTIONS :

 • dokonalé hloubkové vyčištění povrchu
 • součást našeho unikátního ECO3 SYSTEMU – CLEAN, COAT, CARE
 • vyčištěný povrch zůstane dokonale hladký a s negativním nábojem = špína nepřilne k povrchu
 • následné snazší čištění = úspora času a nákladů na čistící prostředky až o 50 %
 • certifikované pro použití v potravinářství
 • netoxické, nedráždivé, bez těkavých organických rozpouštědel, bezpečné pro kůži i dýchací cesty, bezpečný odpad do vodního systému, 99% bio odbouratelné během 14 dní

 

Konkurenceschopnost

Běžné čistící prostředky jako jsou bělidla, odstraňovače mastnoty na bázi louhů a petrochemická rozpouštědla jsou relativně levné na výrobu, ale velmi devastující pro přírodu a životní prostředí.  

Společnost Hydros Solutions vyvinula výrazně efektivnější systém výroby, což má za následek  nižší uhlíkovou stopu (množství emisí skleníkových plynů způsobených výrobou), menší odpadovou zátěž a snížené náklady na dopravu.

Všechny výrobky HydroSafe dosahují vynikajících čistících výsledků a přitom jsou ekologické a nepoškozují lidské zdraví.

Životní prostředí

Životní prostředí

Každodenní dopad industriálního a komerčního chemického odpadu na životní prostředí je zničující. Nejedná se pouze o ilegální vypouštění chemikálií, ale i o běžné používání klasických čistících prostředků doma nebo v práci, při němž jsou tyto roztoky a čističe vypouštěny do kanalizačního systému a způsobují v přírodě nenávratné škody.

Mnoho z těchto odpadních produktů je přitom stále aktivních a biologicky neodbouratelných, což má za následek zabíjení mikroorganismů žijících v našich řekách a jezerech. To se projevuje řetězovým efektem ničení zdrojů potravy dalších vodních organismů, ať už se jedná o floru či faunu. 

HydroSafe je bezpečný jak pro vodu, tak pro rostliny i zvířata a je biologicky rozložitelný.